Więcej informacji

System monitorowania pojazdów GPS w Remondis Olsztyn

Grupa Remondis to jedno z największych przedsiębiorstw na świecie, które w Polsce świadczy kompleksowe usługi zbiórki, transportu i sortowania odpadów, elektrorecyklingu, oczyszczania ulic i dróg oraz gospodarki wodno-ściekowej. Grupa posiada rozbudowaną sieć składającą się z ponad 500 oddziałów w 26 krajach europejskich oraz w Chinach, Japonii, na Tajwanie i w Australii.

We flocie pojazdów olsztyńskiego oddziału Grupy wdrożono system monitorowania obiektów SMOK. Jego podstawowym zadaniem jest bieżące monitorowanie pozycji geograficznej, prędkości i kierunku jazdy pojazdu oraz archiwizacja danych o trasach przejazdów i czasie ich pokonania. Dedykowane oprogramowanie pozwala na szybkie i intuicyjne przetwarzanie zebranych informacji, do których użytkownik ma wgląd i może je zestawiać w formie tabelarycznej lub graficznej na podstawie wybranych kryteriów - wyświetlane są tylko te dane, których użytkownik potrzebuje, np. dotyczące tylko jednego samochodu. System wspomaga działania logistyczne, zarządzanie zasobami sprzętowymi i zatrudnionymi pracownikami, przyczyniając się do wzrostu jakości świadczonych usług i obniżeniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

ZAUFALI NAM