System monitorowania pojazdów GPS w Remondis Olsztyn

We flocie pojazdów olsztyńskiego oddziału Grupy wdrożono system monitorowania obiektów SMOK. Jego podstawowym zadaniem jest bieżące monitorowanie pozycji geograficznej, prędkości i kierunku jazdy pojazdu oraz archiwizacja danych o trasach przejazdów i czasie ich pokonania

więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Olsztyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie pełni szeroko pojęte usługi z zakresu transportu publicznego w obrębie gminy miejskiej Olsztyn. W celu zminimalizowania odchyleń przyjazdów i odjazdów autobusów od harmonogramu olsztyńskie MPK zaimplementowało w obrębie swojego taboru system monitorowania pojazdów SMOK. Oparty na bieżącej lokalizacji autobusów system wzbogacony został o moduł zgodności z rozkładem jazdy. Moduł pozwala na szczegółową dokumentację różnic czasowych między rozkładem jazdy a faktyczną obecnością autobusów na poszczególnych odcinkach linii.

więcej

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EFEKT - Olsztyn

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "EFEKT" działa na terenie Olsztyna od 1997 roku, świadczy usługi zbiórki i wywozu nieczystości stałych i płynnych, selektywnej zbiórki i dalszego zagospodarowania surowców wtórnych. Dysponuje profesjonalnym sprzętem oraz taborem samochodowym, wyposażonym w system monitorowania obiektów SMOK. System bazuje na lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym.

więcej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) Sp. z o.o. - Olsztyn

Do zakresu działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) Sp. z o.o. Olsztyn należy zarządzanie gospodarką wodną, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych oraz sanitarnych, a także nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody. Chęć zapewnienia stałego wzrostu jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia wydatków związanych z posiadaniem floty pojazdów sprawiła, iż PWiK Olsztyn wyposażyło swoje samochody osobowe oraz transportowe w system monitorowania GPS - SMOK.

więcej

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. - Oddział w Olecku

Istniejąca od ponad 50 lat Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy jest największą tego typu firmą w Polsce i jedną z największych w Europie. We flocie pojazdów oddziału spółki w Olecku zaimplementowano system lokalizowania pojazdów SMOK - oparty na GPS. Bazuje on na bieżącym podglądzie położenia oraz archiwizacji danych o przejechanych trasach i prędkości ich pokonania. Do obsługi zbieranych przez zamontowane w samochodach sterowniki pojazdowe danych służą dedykowane aplikacje GPS Monitor i Rejestr GPS.

więcej

ZAUFALI NAM