Więcej informacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) Sp. z o.o. - Olsztyn

Do zakresu działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) Sp. z o.o. Olsztyn należy zarządzanie gospodarką wodną, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych oraz sanitarnych, a także nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody. Potrzeba zapewnienia stałego wzrostu jakości świadczonych usług oraz zmniejszenie wydatków związanych z posiadaniem floty pojazdów spowodowała, iż PWiK Olsztyn wyposażyło swoje samochody osobowe oraz transportowe w system monitorowania GPS - SMOK. Nowoczesne rozwiązania zakupione od krakowskiej firmy Elte GPS zapewniają stałą kontrolę lokalizacji przestrzennej pojazdu oraz zużycia paliwa. Dostarczane przez system informacje automatycznie zapisywane są w bazie, do której dostęp mają tylko uprawnieni użytkownicy. Wygodne w użyciu oprogramowanie pozwala na generowanie zestawień oraz raportów za wybrany okres czasu dla dowolnie wybranego pojazdu bądź całej floty. PWiK Olsztyn zakupiło również oprogramowanie serwerowe, co pozwala obniżyć koszty związane z utrzymaniem systemu monitoringu. SMOK pozwala w nowoczesny sposób zarządzać flotą pojazdów oraz stanowi cenne wsparcie dla pracowników olsztyńskiego PWiK przy planowaniu działań administracyjnych oraz logistycznych.

ZAUFALI NAM