Więcej informacji

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EFEKT - Olsztyn

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "EFEKT" działa na terenie Olsztyna od 1997 roku, świadczy usługi zbiórki i wywozu nieczystości stałych i płynnych, selektywnej zbiórki i dalszego zagospodarowania surowców wtórnych. Dysponuje profesjonalnym sprzętem oraz taborem samochodowym, wyposażonym w system monitorowania obiektów SMOK. System bazuje na lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym. Dzięki dedykowanym aplikacjom użytkownik ma stały wgląd w aktualne działania floty, może również przeglądać, przeszukiwać i zestawiać zarchiwizowane w bazie danych informacje. Wdrożenie systemu wspomaga pracowników olsztyńskiego przedsiębiorstwa w optymalizowaniu funkcjonowania taboru oraz podwyższaniu jakości świadczonych usług.

ZAUFALI NAM